2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


5.2 Heumen en Malden


Bestanddelen
Stukken betreffende de betaling van 100 gulden en 3 malder rogge uit de stadseigendommen te Heumen aan de predikant van Heumen en Malden, 1815 - 1816, 1 omslag
Stukken betreffende de benoeming van predikanten, opperkerkmeesters, kerkvoogden, kerkeraadsleden en administrateurs, 1815 - 1871, 1 omslag
Stukken betreffende het beheer van de gemeente-eigendommen te Heumen en Malden, 1816 - 1870, omslag
Stukken betreffende de benoeming van assessoren en raadsleden in de gemeente Heumen, 1817 - 1818, 1845 - 1846, 1 omslag
Stukken betreffende de opgave aan de hoofdschout van het Rijk van Nijmegen van de financiële voordelen verbonden aan de heerlijkheden Heumen en Malden, en Ubbergen, 1818, 1 omslag
Stukken betreffende de vaststelling van een brandreglement voor het schoutambt Heumen, 1818, 1 omslag
Stukken betreffende de verkoop van tiendgewas, grasgewas, hout en andere stedelijke eigendommen te Heumen en Malden, 1818 - 1869, 1 omslag
Stukken betreffende het beheer van dijk- en polderwerken van de gemeente-eigendommen te Heumen en Malden, 1821 - 1847, 1 omslag
Verzoekschrift van de predikanten van de Ring van Nijmegen om uitbetaling van een geldbedrag uit de Maldensche Boekweittiend , 1823, 1 stuk
Stukken betreffende de benoeming van een schout of secretaris in het Schoutambt Heumen, 1825, 1 omslag
Stukken betreffende de uitoefening van heerlijke rechten in Heumen en Malden, en Ubbergen, 1825 - 1827, 1 omslag
Stukken betreffende de benoeming van de onderwijzer te Heumen, 1827 - 1845, 1 omslag
Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van de ontvanger te Heumen, 1828 - 1839, 1 omslag
Geleidebrief van de burgemeester van Heumen bij een ontwerpreglement betreffende de oprichting van een weduwe- en wezenfonds voor onderwijzers, 1841, 1 stuk
Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van de gemeentesecretaris, 1842, 1 omslag
Stukken betreffende de bouw van een nieuwe woning voor de predikant van Heumen, 1842, 1 omslag
Stukken betreffende het verzoek van de burgemeester van Heumen om advies over het koninklijk besluit over de vereniging of indeling van gemeenten, 1846, 1 omslag
Brief van de predikant te Heumen over het functioneren van de kerkeraad in kleine gemeenten, 1848, 1 stuk
Correspondentie met de predikant van Heumen over de toestand van de kerk en de benoeming van een kerkvoogd, 1848, 1 omslag
Brief van de burgemeester van Heumen betreffende het gemeentewapen; met antwoord van de burgemeester van Nijmegen, 1852, 1 stuk
12