2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


5.3 Ubbergen


Bestanddelen
--
2329064710Stukken betreffende de opgave aan de hoofdschout van het Rijk van Nijmegen van de financiële voordelen verbonden aan de heerlijkheden Heumen en Malden, en Ubbergen, 1818,
--
2329067848Stukken betreffende de uitoefening van heerlijke rechten in Heumen en Malden, en Ubbergen, 1825-1827,
Stukken betreffende de benoeming van Govert van de Brul als ontvanger te Ubbergen, 1827, 1 omslag
Uitnodiging van de burgemeester van Ubbergen aan de burgemeester van Nijmegen om als heer van de heerlijkheid Ubbergen aanwezig te zijn bij de opening van de dorpsschool voor Beek en Ubbergen, 1827, 1 stuk
Voorwaarden voor de verkoop van zeven percelen hooiland te Ubbergen, 1831, 1 stuk
Brief van de ontvanger van de Domeinen van de Algemeene Nederlandsche Maatschappij ter begunstiging van de Volksvlijt, kantoor Grave, betreffende geschil met de gemeente over het tiendrecht in het Ooijse Schependom, 1841, 1 stuk
Stukken betreffende de benoeming van een raadslid in de gemeente Ubbergen, 1848, 1 omslag
Stukken betreffende de opgave aan de burgemeester van Ubbergen van de grootte van de bedijkte gronden in het Ooijse Schependom, 1851, 1 omslag
Aantekeningen over enkele kadastrale percelen gemeente Ubbergen secties A en B, [1877], 1 stuk
Waardebepalingen van de plantagemeester betreffende bezittingen in de polder te Ubbergen, 1916, 1 omslag
Stukken betreffende de goedkeuring van het verzoek van de Nederlandse Staat tot afkoop van een grondrente, genaamd Schotelspijs, rustende op een stuk land in de heerlijkheid Ubbergen, afkomstig van de voormalige Apostelheren te Keulen, 1942, 1 omslag