2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.15.1 Algemeen


Bestanddelen
Stukken betreffende de bekendmaking van de herdenking van de Slag bij Waterloo door de kerkgenootschappen, 1816, 1 omslag
Stukken betreffende de opgave van (statistische) gegevens over de kerkgenootschappen aan de gouverneur, 1816 - 1832, 1 omslag
Minuut van een brief aan gedeputeerde staten betreffende het onderhoud van kerkgebouwen en -torens ten laste van de geestelijke tiendheffers, 1819, 1 stuk
Stukken betreffende maatregelen met betrekking tot de viering van zon- en feestdagen, 1831, 1867, 1 omslag
Opgaven van kerkbesturen van stormschade aan kerkgebouwen en pastorieën, opgesteld op verzoek van de gouverneur, 1837, 1 omslag
Minuten van staten van ledenaantallen van de afzonderlijke kerkgenootschappen, bestemd voor het provinciaal bestuur, met aanbiedingsbrieven; met hiaten, 1848 - 1943, 1 omslag