2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


Rubriek: 1.2.2.15.2 Rooms Katholieke Kerk
16316-16318 Stukken betreffende de advisering van de gouverneur van Gelderland over het verlenen van traktementen, toelagen en pensioenen aan pastoors, kapelaans en andere priesters, 1816 - 1891, 3 omslag
Archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 16316
Periode 1816 - 1825
Vorm 1 omslag