2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


Rubriek: 1.2.2.15.3.1 Nederlands Hervormde Kerk
Archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 11666
Beschrijving Stukken betreffende de advisering van de gouverneur over de benoeming en het aftreden van predikanten, ouderlingen, kerkeraadsleden, kerkvoogden, notabelen en organisten
Periode 1823 - 1925
Vorm 1 omslag