2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.15.3.2 Evangelisch Lutherse Gemeente


Bestanddelen
Stukken betreffende verzoeken van predikant D. Kannegieser om verhoging van het traktement, 1815 - 1820, 1 omslag
Besluit van de gouverneur betreffende de vaststelling van het reglement op het plaatselijk kerkbestuur in de Evangelische Lutherse gemeenten in Nederland, 1823, 1 stuk
Stukken betreffende de advisering van de gouverneur en de commissaris van de koning over de benoeming van predikanten, 1823 - 1873, 1 omslag
Stukken betreffende de advisering en goedkeuring van werkzaamheden aan de kerk(toren), pastorie en school aan de Grotestraat, 1823 - 1879, 1 omslag
Stukken betreffende het verzoek van de Evangelische Lutherse Gemeente om een rechtszaak te mogen voeren over kapitaal en renten uit een pandveilige obligatie ten laste van warmoezenier A. van Wely en zijn vrouw Jacoba Langenberg te Lent, 1829, 1 omslag
Stukken betreffende de goedkeuring van de inrichting van het pand Jacob Canisstraat, hoek Prins Hendrikstraat tot kerkgebouw, alsmede een uitnodiging van de Groote-Kerkeraad voor de inwijding van dit nieuwe kerkgebouw, 1924, 1 omslag