2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.15.3.3 Waalse Gemeente


Bestanddelen
Stukken betreffende het verzoek van de Waalse Gemeente om beschikking te krijgen over haar kerkgebouw aan de Franseplaats en andere eigendommen, 1818, 1 omslag
Stukken betreffende de advisering van de gouverneur over de benoeming van predikanten, kerkvoogden, leden van het college van notabelen en plaatsvervangers, 1824 - 1849, 1 omslag
--
2353839240Minuut van een staat van de Waalse en Nederlands Hervormde gemeenten; met minuut van geleidebrief, vermoedelijk bestemd voor de provincie, 1825,
Stukken betreffende de advisering van de gouverneur over het verlenen van traktementen, emeritaat en pensioenen aan predikanten, 1833 - 1836, 1 omslag
Stukken betreffende de advisering van gedeputeerde staten over de goedkeuring van de akte van scheiding en deling van de gemeenschappelijke eigendommen van kerkeraad en diaconie, 1838, 1 omslag
Verzoekschrift van de Waalse Gemeente tot het kosteloos beschikbaar stellen van zalen in de Stadsschouw 'Lokaal tot Nut en Genoegen', in verband met een reünie van Waalse kerken in Nederland, 1878, 1 omslag