2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.15.4 Nederlands Israëlitische Gemeente


Bestanddelen
Reglement voor de Nederlandse Israëlitische Hoofdsynagoge aan de Nonnenstraat, met geleidebrief, 1816, 1 omslag
Reglementen en verordeningen met bijbehorende stukken voor de Israëlitische gemeenten in Nederland in het algemeen, en Nijmegen in het bijzonder, 1816 - 1822, 1 omslag
Stukken betreffende de klacht van de weduwe Prins tegen haar aanslag in de kerkelijke kosten, 1818, 1 omslag
Reglement en andere stukken betreffende kerkelijke inzegeningen, 1820, 1 omslag
Stukken betreffende een subsidieverzoek van parnassijns (kerkmeesters) en armbestuurders, 1830, 1 omslag
Stukken betreffende het verzoek van de opperrabijn te Zwolle om het gelijknamig ressort met dat van Nijmegen te verenigen, 1833, 1 omslag
Brief van de parnasssijns (kerkmeesters) betreffende de benoeming van J. Lehmans tot opperrabbijn van Gelderland, 1833, 1 stuk
Stukken betreffende het verzoek van de vrederechter in het kanton Aalten om inlichtingen over het wegblijven van parnassijns (kerkmeesters) te Nijmegen op een bespreking, 1835, 1 omslag
Stukken betreffende de advisering van de commissaris van de koning over de benoeming van corresponderende leden van de Hoofdcommissie tot de zaken der Israëlieten voor het Synagogaal Ressort van Nijmegen, 1866 - 1867, 1 omslag
Mededeling van het kerkbestuur betreffende het overlijden van opperrabbijn J. Lochmans, 1876, 1 stuk
Opgaven met geleidebrieven van de Nederlandse Israëlitische Gemeente betreffende Israëlitische feestdagen, 1912 - 1916, 1 omslag
Brief van de Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge Arnhem betreffende de benoeming van M.L. Reichenberger tot bestuurder van het Synagogaal Ressort Gelderland, 1943, 1 stuk
Stukken betreffende de opheffing van de Nederlands Israëlitische Gemeente, 1943 - 1944, 1 omslag
Stukken betreffende de samenstelling van het kerkbestuur van de nieuw opgerichte Nederlands Israëlitische Gemeente, 1945, 1 omslag