2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.15.5 Overige kerkgenootschappen


Bestanddelen
--
Besluit van de commissaris van de koningin betreffende de vereniging van de kerkeraden van de beide gereformeerde kerken onder de naam 'De Gereformeerde Kerk te Nijmegen', 1894, 1 stuk
Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan de commissaris van de koningin over de evangelisatievereniging Bethel te Hees, 1901, 1 omslag
Stukken betreffende het verzoek van de Christelijke Gereformeerde Kerk om godsdienstoefeningen te mogen houden in de te verbouwen aangekochte woning Bijleveldsingel 42, 1937, 1 omslag
Stukken betreffende het verzoek van de N.V. Sportfondsenbad - Nijmegen om toestemming te verlenen aan het Bijbelgenootschap voor het houden van een doopplechtigheid in het Sportfondsenbad, 1939, 1 omslag
Circulaire van de gouverneur betreffende de wering van ongeoorloofde godsdienstoefeningen door personen die zich verklaard hebben te zijn afgescheiden van de Nederlands Hervormde Gemeente, 1835, 1 stuk