2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


Rubriek: 1.2.2.18.1.8 Nederlandse leger / Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS)
16874-16877 (Tabellarische) kasboeken van inkomsten en uitgaven van het Bureau Militaire Zaken betreffende kostwinnersvergoedingen, 1939 - 1945, 4 deel
Archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 16877
Periode 1942 dec 31 - 1945
Vorm 1 deel