Sint-Nicolaas Gasthuis, 1330-1589

Datum document 30/7/1475
Uitgebreide beschrijving (regest) Voor Rodolphus de Aefferden, richter van Nijmegen, en Johannes de Zallant en Johannes Rait, schepenen aldaar, verkopen Hermannus de Cranevelt en zijn vrouw Yrmgardis aan Johannus de Weyenhaven, als provisor van het Armenhospitaal, een erfpacht van 4½ pond kleine penningen en 4 schild, die zij echtgenoten jaarlijks verdeeld hebben op Victorisdag en op Paasavond uit een huis achter het hospitaal, belendend het hospitaal aan de ene en Gerardus Trant aan de andere zijde, achter de Rozengas en voor de straat, met de bijbehorende schepenakten. 1475 jul 30 [dominica post diem beati Panthaleonis martyris].
Dorsale aantekening [links bovern] ‘58’ / [links dwars] ‘desen breff is van dat heoyff Hyllyken van / Loeyen aeyn dye Rosengass / iiij [4½] lb ende iiij schilt’
Zegel Bezegeld door de richter Rodolphus de Aefferden en de schepenen Johannes de Zallant en Johannes Rait [zegel beschadigd].
Opmerkingen De zegelstaarten zijn gesneden van beschreven perkament.
Archiefnummer 1399
Archiefnaam Sint-Nicolaas Gasthuis
Inventarisnummer 31

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie