Sint-Nicolaas Gasthuis, 1330-1589

Datum document 3/11/1551
Uitgebreide beschrijving (regest) Voor Conrardus de Dornick en Johannes Spruyt, schepenen van Nijmegen, verkopen Florentius Hermanni en zijn vrouw Metta en zijn schuldig aan de snijder Petrus Duys een erfjaarrente van 6 Gelderse rijdergulden op Allerheiligen uit een huis op de hoek van de Lage Wijer en de Grotegas, belendend wijlen Gadefridi Ridder en achter Theodoricus Clarenbeeck. 1551, feria tertia ipsa die beati Huberti Epsicopi
Dorsale aantekening [boven, hand 1] ‘Dit is den brieff van den 6 ryder gulden die […] Peter Duys […] / belagt[?] Hebben in eyn huys gelegen aen die Grotegass, geheyten Sun[?][…]’ / [links dwars, hand 2] ‘nu doctor Peter van / Daernenbourch van / vi Rijder jaeryx ad 26 st. / verschint op aller / hellygen 1 november / jaerlix – vij gl xvi st.’
Zegel Bezegeld door de schepenen Conrardus de Dornick en Johannes Spruyt.
Opmerkingen De zegelstaarten zijn gesneden uit beschreven perkament.
Archiefnummer 1399
Archiefnaam Sint-Nicolaas Gasthuis
Inventarisnummer 46

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie