Sint-Nicolaas Gasthuis, 1330-1589

Datum document 18/10/1565
Uitgebreide beschrijving (regest) Voor Gaert van Triest en Willem Prick, schepenen van Nijmegen, verkopen Wilhem Loett en zijn vrouw Gertruit en zijn schuldig aan Arndt Wichers een erfjaarrente van 6 Carolusgulden op sint Victorsdag uit hun huis in de Houtstraat, belendend Goissen Haeck aan de ene en Henrick van Duysseldorp aan de andere zijde, en achter en voor de straat; bezwaard met een overcijns van 1 pond kleine penningen en 2 schild voor Deken en Kapittel van de Sint-Stevenskerk, een erfpacht van 1 schild voor Johan Koitz en een jaarrente van 6 Brabantse gulden voor Frans Janss.; en meester Gaert van Moldick, priester en kanuinnik, provisor van Deken en Kapittel, geeft als overrcijnsmeester toestemming. 1565, donderdag sint Lucasdag evangelist.
Dorsale aantekening [rechts dwars, hand 1] ‘een brieff uyt een huys ind Holtstraet 3 guld. Jarlix’ / [links boven, hand 2] Verklaring dat op deze rente door Willem Loeth en zijn vrouw Gertruit drie gulden is afgelost met 50 gulden op de hoofdsom in het jaar [15]84; de resterende rente van 3 gulden hebben de ondergetekende moeder en kinderen uit vroomheid gegeven aan de armen van het Sint-Nicolaas Gasthuis; aangetekend Nijmegen 18 januari 1592 s.v. / [getekend] ‘Jelysken Kanys, wedue zeyeige Deryck van Ryeswyck / Geritt van Ryswick Derickssoen / Frederick Haack bekenne alss bavon voer mij / und meede / voer mijnre huysvrouw Gerarda van / Ryswick / Ott van Ommeren Elyesaebet van Ryswyck’
Zegel Bezegeld door de schepenen Gaert van Triest [zegel beschadigd] en Willem Prick.
Archiefnummer 1399
Archiefnaam Sint-Nicolaas Gasthuis
Inventarisnummer 57

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie