Sint-Nicolaas Gasthuis, 1330-1589

Datum document 22/12/1486
Uitgebreide beschrijving (regest) Ten overstaan van de erfpachters Johan van der Stegen en Geryt Oirtken geeft Alyt van den Brouck, weduwe van Herman van den Brouck, aan Johan van der Stegen in erpacht ‘Op die Werde’, een huis, hofstad en boomgaard, voorheen van wijlen Willem van Werthuysen, tesamen 3 morgen land binnen- en buitendijks gelegen in het kerspel Ooij in het Rijk van Nijmegen, belendend aan de ene zijde binnendijks naast ‘De Cruysswijskamp’ en buitendijks het Sint-Nicolaas Gasthuis te Nijmegen, aan de andere zijde Deryck Hermanssoen, aan het ene eind de Langstraat en aan het andere Griet Viervants en het gasthuis voornoemd, voor een erfpacht van 6 schild en een vat weitz per jaar op sint Pietersdag ad cathedram, waarvan 1 schild en het vat weitz is voor het Onze Vrouwenaltaar in de kerspelkerk te Ooij, een gulden voor gasthuis en 6½ gulden voor Alyt van den Brouck. 1486, vrijdag na sint Thomasdag apostel.
Dorsale aantekening [rechts onder] ‘15’
Zegel Bezegeld door Alyt van den Brouck [zegel zwaar beschadigd] en de erfpachters Johan van der Stegen en Geryt Oirtken.
Archiefnummer 1399
Archiefnaam Sint-Nicolaas Gasthuis
Inventarisnummer 89

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie