Sint-Nicolaas Gasthuis, 1330-1589

Datum document 8/11/1525
Uitgebreide beschrijving (regest) Voor Henrick van Schuyren, richter der graafschappen te Valburg, en de gerichtslieden Derick van Huekelum en Johan Baets schenken Arndt van Seller en zijn vrouw Peterken aan Derick Vayck, Otto Kanis en Ryckwyn Wulff, als provisoren van het Sint-Nicolaas Gasthuis aan de Grotestraat binnen Nijmegen, een stuk land van 2 morgen en 1 hont aan ‘De Kattenpat’ in de graafschappen te Valburg, belendend oost ‘De Kattenpat’, zuid de straat aan het ene eind en de straat naar het erf van Derk Janssen, west ‘Heyligeestlandt’ en noord ‘Des Grevenbussch’, met de oude bijbehorende akten. 1525, op ten vyer gekroendendach.
Dorsale aantekening [rechts boven] ‘151’ / [rechts dwars] ‘van 1 stuck lantz gelegen aen de Cattenpat / hercommende van Arnt van Zellar dat nu / in pacht heft Jan Baitz’
Zegel Bezegeld door de richter Henrick van Schuyren.
Archiefnummer 1399
Archiefnaam Sint-Nicolaas Gasthuis
Inventarisnummer 95

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie