Sint-Nicolaas Gasthuis, 1330-1589

Datum document 2/10/1426
Uitgebreide beschrijving (regest) Voor Rudolphus van der Hautert, burggraaf van Nijmegen en richter in het Rijk, Rudolphus Oppestal en Johannes Cuysman, schepenen van Nijmegen en gerichtslieden in het Rijk, verkopen Johanna, weduwe van Johannes de Malborch, en haar zoon Johannes de Malborch aan Johannes de Boningen, als provisor van het Gasthuis te Nijmegen, drie stukken land in het kerspel Wijchen: 1) 3½ morgen en 62 roeden land, belendend het Wijchensemeer aan de ene en de ‘Duorum Pauken’ aan de andere zijde, aan het ene eind Bernardus de Galen et wijlen Johannes Budden, en aan het andere de kerk, Theodoricus Wilhelmi en de straat; 2) 1½ morgen en 10 roeden land, genaamd ‘De Geyst’, belendend het gasthuis van Nijmegen aan beide zijden en wijlen Johannes Budden aan beide einden; 3) 1 hont en 25 roeden land, belendend wijlen Johannes Budden aan de ene zijde en het ene eind, en de ‘Duorum Pauken’ aan de andere zijde, en het andere eind de straat. 1426, feria quarta post diem beati Michaelis archangeli.
Dorsale aantekening ‘van iij stuycken lants / to Wichen’
Zegel Bezegeld door de burggraaf en richter Rudolphus van der Hautert en door de schepenen en gerichtslieden Rudolphus Oppestal en Johannes Cuysman.
Opmerkingen De zegelstaarten zijn gesneden uit beschreven perkament.
Archiefnummer 1399
Archiefnaam Sint-Nicolaas Gasthuis
Inventarisnummer 113

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie