Sint-Nicolaas Gasthuis, 1330-1589

Datum document 10/6/1430
Uitgebreide beschrijving (regest) Voor Thomaes Collaert, burggraaf van Nijmegen en richter in het Rijk, en de gerichtslieden Gherit Baers van Ewick en Willem Wynningk die Jonghe dragen Jan die Verwar en zijn vrouw Wunne op aan Arndt van der Braendonck, als provisor van het Armen Gasthuis te Nijmegen, 2½ morgen land, in drie delen gelegen in het kerspel Wijchen, 1) 7 hont op de ‘heyhe loe’, belendend Otte en Heynen van den Wande zijn broers aan de ene en de erfgenamen van Jan Bodden aan de andere zijde en het ene eind, en het Wijchensemeer aan het andere einde; 2) 1 morgen, gelegen op de ‘Steenpoel’, belendend de erfgenamen van Jan Bodden aan de ene en Jan Ramens aan de andere zijde, Otte en Heynen voornoemd aan het ene en de gemene straat aan het andere eind; 3) 2 hont, gelegen ‘op ter geest’, belendend de erfgenamen van Jan Bodden aan de ene en erfgenamen van Jan Bodden en de heren van Xanten aan de andere zijde, aan het ene eind de gemene straat, en aan het andere Harmen Jan Gosenssoen; bezwaard met een erfpacht voor het gasthuis. 1430, zaterdag na de heilige Pinksterdag.
Dorsale aantekening [rechts dwars, hand 1] ‘dits den brieff van Jan Verwers lant tot Vormen’ / [rechts dwars, hand 2] ‘van dorden halve morgen / lants to Wichen’
Zegel Bezegeld door de burggraaf en richter Thomaes Collaert.
Archiefnummer 1399
Archiefnaam Sint-Nicolaas Gasthuis
Inventarisnummer 117

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie