Sint-Nicolaas Gasthuis, 1330-1589

Datum document 1/5/1431
Uitgebreide beschrijving (regest) Voor Thomaes Collaert, burggraaf van Nijmegen en richter in het Rijk, en de gerichtslieden en erfpachters Willem Arntsz. en Jan Kanen, ruilt Arnt van der Braendonck, als provisor van het gasthuis van Nijmegen, met Ott en Henric, kinderen van wijlen Ott Janssoen van Galen bastaard van Stucken, land in het kerspel Wijchen en in de maalschap Vormer en in het ‘Lunenrebroeck’, waarbij het gasthuis krijgt drie stukken: 1) 4 morgen aan de ‘Bemerschesteghe’, belendend het gasthuis aan de ene zijde, en aan de andere en de beide einden het gasthuis en de erfgenamen van Jan Bodden; 2) 8 hont bij en beneden de sluis, belendend de erfgenamen van Jan Bodden aan de ene zijde en aan de andere en de beide einden de dijk en de wetering; 3) 2 hont boven de sluis en over de wetering, belendend de erfgenamen van Jan Bodden aan de ene zijde, aan de andere de dijk en aan de beide eindenen de wetering, (in beide laatste stukken heeft het gasthuis al 2/7 deel); en waarbij het gasthuis afstaat vijf stukken land, waarvan twee in ‘Lunenrebroeck’: a) 17 hont naast Ott en Henric voornoemd, belendend aan beide zijden Willem Collaert, aan het ene eind het gasthuis en aan het andere de straat; b) 1 hont 25 roeden naast het gasthuis, aan de landweer zijde Ott en Henric, aan beide einden ‘Het Asselrebroeck’; c) ‘De Krackaers’ van 2 hont, belendend aan ene zijde en beide einden Ott en Henric, aan de andere zijde Voswijn van Mostaden; d) 1½ hont, belendend aan de ene zijde ‘dair ‘t Weerlken op weynt’, aan de andere zijde en het ene eind Ott en Henric, en aan het andere eind het gasthuis; e) 2 hont, deel van 26 hont land boven de sluis, belendend Herberen van Oyen en Bauken van Steenbergenaan de ene zijde en aan de andere de erfgenamen van Jan Bodden, aan het ene eind de dijk en aan het andere de wetering. 1431, op sint Walburgisdag heilige jonkvrouwe.
Dorsale aantekening [rechts dwars, hand 1] ‘van eenen erf wisselynghen tussen den gasthuys en Ot ende / Henric Otten kinderen van Galen bastert’ / [rechts dwars, hand 2] van lant to Wiche’
Zegel Bezegeld door de burggraaf en richter Thomaes Collaert.
Archiefnummer 1399
Archiefnaam Sint-Nicolaas Gasthuis
Inventarisnummer 118

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie