243 Bestuur van de Stichting Christelijke Scholen op de Klokkenberg Nijmegen 1843 - 1988


2 Aanvulling


Bestanddelen
1e en 2e Jaarverslag van de Christelijke Normaalschool, 1849 / 1850, 1850 / 1851, 1 katern
3e Jaarverslag van de Christelijke Normaalschool, 1851 / 1852, 1 katern
11e en 15e Jaarverslag van de Christelijke Normaalschool, 1859 / 1860, 1863 / 1864, 1 katern
93e Jaarverslag van de Christelijke Normaalschool, 1941 / 1942, 1 katern
Programma's van feestavonden, 1934, 1940, 1935, 3 stuk
Krantenknipsel over ex-leerling Roosjen als kamerlid, z.j., 1 stuk
Reproducties van foto's afkomstig uit het fotoalbum van M. Walraven: klassefoto 1937, sportdag 1936, op de Waalbrug 1936, herfstvakantie 1937, sinterklaas 1937, 1936 - 1937, 8 stuk
Lesrooster voor het praktisch werken van de kwekelingen aan de leerschool over 1929/1930, 1929 - 1930, 1 stuk
Absentielijsten van leerlingen van de lagere school; (naamlijsten met adressen), 1916 - 1929, 14 katern
Leerlingenlijsten van de lagere school, 1916 - 1922, 6 deel
Kwitanties, 1845 - 1847, 1 omslag
Kwitanties, 1849, 1 omslag
Kwitanties, 1862 - 1866, 1 omslag
Kwitanties, 1871, 1 omslag
Jaarverslagen van de Christelijke Normaalschool, later Christelijke Scholen op de Klokkenberg, 1855 - 1968, 2 doos
Statuten met wijzigingen, en circulaires, 1876 - 1951, 1 omslag
'Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk Onderwijs', jaargang 1-8, 1844 - 1852, 1 band
'Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk Onderwijs', jaargang 1; 2e druk, 1845, 1 deel
Eenige stukken uit het Nijmeegsch Schoolblad 1844-1852, herdruk van artikelen uit het Nijmeegsch Schoolblad, 1884, 1 deel
Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk Onderwijs, 1845 - 1852, 2 doos
12