243 Bestuur van de Stichting Christelijke Scholen op de Klokkenberg Nijmegen 1843 - 1988


2 Aanvulling


Bestanddelen
Dubbelen van inv.nrs. 821, 827, 828, 835, 836, 905, 908, 909, 912, 924, 941, 948, 949, 952, z.j., 14 deel
Christendom en Staatskunde, dubbelen, z.j., 1 doos
Notulen van het bestuur, dubbelen, 1955 - 1981, 1 doos
Reünieboekjes, jubileaboekjes, herdenkingsboekjes, dubbelen, z.j., 1 pak
Tekeningen, dubbelen, z.j., 1 pak
Foto's, dubbelen, z.j., 1 omslag
Verslagen van docentenvergaderingen, personeelsvergaderingen en van andere bijeenkomsten en voor de direktie bestemde ingekomen stukken, 1982 - 1988, 12 omslag
"Inkomende en uitgaande post. Algemeen", 1983 - 1984, 2 omslag
Leerlingenlijsten (met foto's in kopievorm), uitboekingen, schoolverlaters, adreslijsten van scholen, 1982 - 1983, 1 omslag
Verslagen van docentenvergaderingen, 1982 - 1984, 2 omslag
Notulen en besluiten van de vergaderingen van het bestuur van de Stichting Pedagogische Akademie De Klokkenberg met HAVO-afdeling; met ingekomen stukken, 1982 - 1983, 2 omslag
Taakomschrijvingen, taakverdelingen, richtlijnen, allerlei e.d., 1979 - 1982, 1 omslag
Correspondentie over diverse zaken, en interne stukken, aantekeningen, e.d., 1980 - 1983, 3 omslag
"Financiën", 1981 - 1987, 3 omslag
'Nijmeegsch Schoolblad voor Christelijk Onderwijs', 1845 - 1852, 1 band
Register met ingeplakte bewijzen van toelating tot de school op de Klokkenberg, vermeldende de naam van het kind, de naam van de ouders, geboortedatum en woonplaats, 1944 - 1951, 1 deel
12