243 Bestuur van de Stichting Christelijke Scholen op de Klokkenberg Nijmegen 1843 - 1988


4 Stukken waarvan het verband met het archief niet is gebleken


Bestanddelen
Akte van transport van W.J. Maurits aan C.C. Haspels en D.J. Haspels van percelen grond gelegen aan de St. Annastraat en de Fransestraat in Nijmegen, 1895, 1 stuk
Tabellarische kasboeken van huishoudelijke uitgaven, vermoedelijk van een van de onderwijzers, 1933 - 1944, 2 deel
Notulenboek van de Vereniging voor Christelijke Pedagogiek, 1940 - 1943, 1 deel
Brievenboek van de Vereniging voor bijzonder onderwijs te Groesbeek, 1910 - 1922, 1 deel
Manuscript "Manasse, 1e brief van een christen aan eenen anderen gelovigen", [1835], 2 katern
Manuscript "De zonderlinge voordeelen der dronkenschap", [1845], 1 katern
Gedicht "Morgen is mijn dichter jarig", een lied aan Mr. J. van Lennep in de nacht van 24 maart 1846 door P.A. de Genestet, 1846, 1 stuk
Gebeden, [1850), 5 stuk
Uittreksel uit "La perle trouvée" van Amalia Lundeberg en het gedicht "Une double cure à l'Hotel Dieu", 1850, 2 stuk
Aantekeningen over religieuze onderwerpen, [1850), 3 omslag
Manuscripten "De ziel die verdrinkt" en "Een woord van pas", [1850), 2 katern