243 Bestuur van de Stichting Christelijke Scholen op de Klokkenberg Nijmegen 1843 - 1988


3.7 Overige documentatie


Bestanddelen
Gedicht van directeur en leraren van de Klokkenberg ter gelegenheid van de herstelwerkzaamheden van het gebouw na geleden oorlogsschade, [1946), 1 stuk
Cliché's van het gebouw van de Klokkenberg en van de portretten van H.A. Gerretsen, A.L. Gerretsen, J.J.L. van der Brugghen, P. Oosterlee, A. Oosterlee, [1960), 1 omslag
Geluidsband bij het 125-jarig bestaan van de school, 1971, 1 band
Cassettebandjes, 1980 - 1983, 4 cassettebandje
Geluidsband, verslag van de bespreking door een Tweede Kamercommissie over de overheveling van rijkspabo's naar gemeenten, 1983, 1 band
Geluidsband, samenvattend verslag van bovengenoemde bespreking, 1983, 1 band
Speldjes, uitgegeven bij de opening van de lagere school, 1971, 1 omslag
Dia's van o.a. de sloop van het oude schoolgebouw, 1971, 18 stuk
Gedicht van P.C. Boutens, ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard verspreid onder de Nederlandse jeugd, 1937, 1 stuk
Gedicht van Anton van Duinkerken, ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van Koningin Juliana met prins Bernhard verspreid onder de Nederlandse jeugd, 1962, 1 stuk
"Oorkonde" ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de lagere school, 1894, 1 rol