2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.1.5.1 Algemeen


Bestanddelen
Conceptnotitie betreffende de uitvoering van de Arbeidswet 1919 waaronder enkele gemeentelijke takken van dienst vallen , 1920, 1 omslag
Stukken betreffende de tewerkstelling van losse arbeiders bij de gemeente , 1924 - 1941,
Stukken betreffende de bemoeienis met de plaatsing en zorg voor 'onvolwaardige' arbeiders met een lichamelijke en/of geestelijke handicap bij de gemeente , 1930, 1932, 1945, 1 omslag
Stukken betreffende de vertegenwoordiging van de Bestuurdersbond Nijmegen van de Nederlandsche Vakcentrale in gemeentelijke commissies , 1932, 1 omslag
Circulaires van de burgemeester betreffende de vervulling van de arbeidsdienstplicht , 1942 - 1943, 1 omslag
Stukken betreffende overleg met diverse vakbonden, 1944-1946,
Verstrekken van dienstkleding, 1923 - 1946, 3 omslag