2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.11.1 Verhouding tussen werknemers en werkgevers


Bestanddelen
Afgifte of medeondertekening van arbeidskaarten op grond van de Arbeidswet, 1890 - 1946, 1 omslag
Oprichting van de Kamer van Arbeid voor de Bouwbedrijven en de Kamer van Arbeid voor de Voedings- en genotmiddelen, 1898 - 1900, 1 omslag
Gedrukte lijsten van kiesgerechtigden voor de patroons voor de Kamer van Arbeid voor de Bouwbedrijven, 1905 - 1922, 5 katern; 8 deel
Gedrukte lijsten van kiesgerechtigden voor de patroons voor de Kamer van Arbeid voor de Voedings- en genotmiddelen, 1905 - 1922, 1 omslag
Gedrukte lijsten van kiesgerechtigden voor de werklieden voor de Kamer van Arbeid voor de Voedings- en genotmiddelen, 1905 - 1922, 1 omslag
Gedrukte lijsten van kiesgerechtigden voor de werklieden voor de Kamer van Arbeid voor de Bouwbedrijven, 1905 - 1922, 1 omslag
Afschriften van en concept-collectieve en individuele arbeidsovereenkomsten tussen diverse patroons- en werkliedenverenigingen, 1914, 1 omslag
Regeling van de verkiezingen voor de leden van de Kamers van Arbeid, 1919 - 1922, 1 omslag
Behandeling van een concept-arbeidsovereenkomst voor werklieden op grond van het Werkliedenreglement, 1924 - 1925, 1 omslag
Correspondentie met de Centrale Werkgevers Risico-bank te Amsterdam, 1926 - 1928, 1 omslag
Bemoeienis met de collectieve arbeidsovereenkomsten voor de bouwbedrijven voor het 'Zwarte Corps' (machinegebonden personeel) en het stratenmakersbedrijf, 1941, 1 omslag