2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.11.4 Beroepsgroepen


Bestanddelen
Stukken betreffende de admissie van besteedsters van dienstboden, 1817 - 1839, 1 omslag
Besluit van het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van bezwaren van schoenmakers tegen het uitoefenen van het ambt door schoenmakersbaas Freyhalter, 1819, 1 stuk
Minuut van een brief aan de gouverneur over de staten van werklieden, dagloners, etc., 1828, 1 stuk
Stukken betreffende de oprichting en werkzaamheden van de Vereeniging 'Het Bouwmeestersgild' rayon Nijmegen met als doel de beunhazerij in het bouwvak te weren en de harmonie te bevorderen; met overeenkomst met de Vereeniging Erkende Bouwpatroons rayon Nijmegen, 1937 - 1938, 1 omslag
Stukken betreffende de uitvoering van de Landarbeiderswet, 1919, 1923, 1 omslag