2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.11.10 Werkgevers- en werknemersbonden


Bestanddelen
Stukken betreffende maatregelen bij stakingen bij particuliere bedrijven, 1903 - 1943, 1 omslag
Stukken betreffende het verzoek van het ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel om inlichtingen over de (afdelingen van de) patroonsverenigingen, 1906, 1 omslag
Concept-statuten van de Bond van Patroons-vereenigingen in de bouw en aanverwante vakken te Nijmegen en aangrenzende gemeenten, [circa 1916], 1 stuk
Brief van de Nijmeegsche Bestuurderbond betreffende zijn oprichting, 1916, 1 stuk
Verzoek van de afdeling Nijmegen van de Bond van Transportarbeiders St. Bonifacius om bij de Firma J.A. Jansen aan de Lange Hezelstraat drang uit te oefenen tot de levering van dienstkleding voor de asmannen, 1920, 1 omslag
Correspondentie met de RK Werkliedenvereniging te Beek betreffende een te houden bespreking over de 'toepassing voorschriften, zijnde 100% arbeiders der gemeente Nijmegen aan particuliere gebouwen', 1932, 1 omslag
Stukken betreffende het verzet van de Gemeentelijke Dienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling tegen het opheffen van het royement van een aantal leden van de Roomsch - Katholieke Bouwvakarbeidersbond St. Joseph te Nijmegen, 1936, 1 omslag
Stukken betreffende overleg met diverse vakbonden, 1944 - 1946, 1 omslag