2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.11.9 Arbeidsbemiddeling


Bestanddelen
Stukken betreffende hoofdzakelijk de inrichting, organisatie en financiering van de gemeentelijke en districtsarbeidsbemiddeling en werkloosheidsverzekering, 1915 - 1942, 5 omslag
Stukken betreffende de opgave van de colleges van burgemeesters en wethouders van omliggende gemeenten van het aantal inwoners op 1 januari voor de berekening van de gemeenten in de kosten van de districtsarbeidsbemiddeling, 1918 - 1928, 1 omslag
Stukken betreffende het Plaatselijk Arbeids-Secretariaat, 1918, 1926, 1938, 1 omslag
Stukken betreffende de Raad van Arbeid, 1919, 1922, 1 omslag
Stukken betreffende het verzoek van C.L. Souren om vergunning voor het uitoefenen van arbeidsbemiddeling met winstoogmerk voor zijn bemiddelingsbureau 'Succes' voor beroepsartiesten, 1932 - 1933, 1 omslag
Stukken betreffende het waarschuwen voor de bemiddeling door De Kolonisatie-Unie bij de vestiging van Nederlanders in overzeese gebiedsdelen, 1938, 1 omslag
Correspondentie met het Gewestelijk Arbeidsbureau Nijmegen, 1943 - 1946, 1 omslag