2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.11.7 Gezondheid en veiligheid


Bestanddelen
Stukken betreffende de registratie en bestrijding van kinderarbeid, 1841, 1861 - 1943, 1 omslag
Kennisgevingen van de uitoefening van bedrijven op grond van de Arbeidswet, 1921-1924,
Brieven van C. Backer en de Boterfabriek Batava betreffende de melding van bedrijfsongevallen op grond van de Arbeidswet en de Veiligheidswet, 1890, 1907, 1 omslag
Stukken betreffende de uitvoering van de Ongevallenwet en de Veiligheidswet, 1899 - 1939, 1 omslag
Verzoekschriften van de Kamer van Arbeid voor de Voedings- en genotmiddelen om beschikbaarstelling van lokalen voor een onderzoek naar de toestand in het bakkersbedrijf, 1902, 1 omslag
Stukken betreffende klachten over de medewerking van gemeentelijke autoriteiten bij de naleving van de Arbeidswet en de Veiligheidswet, 1904 - 1905, 1 omslag
Stukken betreffende een onderzoek naar loodvergiftiging bij schilders, 1907, 1 omslag
Stukken betreffende voordrachten voor de Commissie van Advies ter uitvoering van artikel 369 van de Invaliditeitswet, ingesteld voor het District Nijmegen, 1913, 1 omslag
Stukken betreffende de uitvoering van de Steenhouwerswet, 1913 - 1930, 1 omslag
Afschriften van staten van steenhouwerswerkplaatsen, opgemaakt door de arbeidsinspectie, 1914 - 1916, 1 omslag
Stukken betreffende de overtreding van de Arbeidswet in de smederij van G.J. Nieuwkamp aan de Houtstraat 58, 1915, 1 omslag
Stukken betreffende de opgave aan de arbeidsinspectie van nieuw opgerichte bedrijven op grond van de Veiligheidswet, 1917 - 1919, 1 omslag
Stukken betreffende de uitvoering van de Invaliditeitswet, 1919, 1 omslag
Minuten van geleidebrieven aan de arbeidsinspectie bij verstuurde maandoverzichten van door de gemeentepolitie geconstateerde overtredingen van de Arbeidswet en de Veiligheidswet, 1919 - 1935, 1 omslag
Kennisgevingen op grond van de Steenhouwerswet betreffende het verrichten van steenhouwersarbeid voor de gezondheid van bepaalde personen, 1923, 1 omslag
Verweerschrift met geleidebrief van de Firma C. Jamin te Rotterdam aan de Staten-Generaal betreffende de handelwijze van het departement van Arbeid tegenover het gebruik van petroleumkachels in sommige filialen (winkels), 1924, 1 omslag
Verzoekschrift van de Boek-, papier- en kunsthandel Firma J.F. Kloosterman om J.J.P.J. Jansen als hoofd van de firma te mogen aanmerken, 1930, 1 stuk
Stukken betreffende de ondersteuning van het verzoek van de firma Felderhoff & Co bij de Raad van Beroep der Ongevallen Verzekering te Arnhem om de ongevallenverzekeringspremie niet te verhogen, 1930 - 1931, 1 omslag