2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.11.6 Arbeids- en rusttijden. Overwerk


Bestanddelen
Verzoek van de meesterbakkers om toestemming om tussen zonsondergang en -opgang en op zon- en feestdagen te mogen malen bij ongunstige winden, 1844, 1 omslag
Verzoekschriften van diverse werkgevers om hun arbeiders langer te laten werken dan in de Arbeidswet is toegestaan, 1891, 1914, 1916, 1 omslag
Extract uit het geboorteregister van de gemeente Bergh over de minderjarige Theodora Teuwissen, opgemaakt op grond van de Arbeidswet, 1912, 1 omslag
Afschriften van door de arbeidsinspectie verleende vergunningen aan fabrieken en werkplaatsen voor de verlenging van de arbeidstijd voor vrouwen, 1914 - 1916, 1 omslag
Vaststelling en uitvoering van een verordening tot het tegengaan van nachtarbeid in broodbakkerijen, 1917, 1 omslag
Verzoekschrift van de Bond van technici over de vrije zaterdagmiddag, 1918, 1 omslag
Afschriften van door de arbeidsinspectie verleende vergunningen aan bedrijven over arbeidstijden, 1919, 1 omslag
Regeling van de werktijden in verband met de beperkte levering van elektrische stroom, 1919, 1 omslag
Verzoeken van een aantal landelijke vakbonden om in bouwbestekken de achturige werkdag en de vrije zaterdagmiddag te vermelden, 1919, 1 omslag
Op verzoek van de arbeidsinspectie bekendmaken aan werkgevers en arbeiders van het koninklijk besluit over de vrije zaterdagmiddag voor vrouwen en jeugdige personen, 1919, 1 omslag
Ontheffingen op de verbodsbepaling op nachtarbeid in broodbakkerijen, 1919 - 1920, 1 omslag
Verzoek van de Werkgevers in het Melkbedrijf om het bezorgen van melk op zondag bij gemeentelijke verordening te verbieden, 1920, 1 omslag
Kennisgevingen van de uitoefening van bedrijven op grond van de Arbeidswet, 1921 - 1924, 1 omslag
Afschriften van door de arbeidsinspectie verleende vergunningen over arbeid op zondag, 1922 - 1923, 1 omslag
Afschriften van door de arbeidsinspectie verleende vergunningen over arbeids- en rusttijden, 1922 - 1923, 3 omslag
Afschriften van door de arbeidsinspectie verleende vergunningen over arbeidstijden in broodbakkerijen, 1922 - 1923, 1 omslag
Verlenen van ontheffing aan D.J. de Leeuw van de verbodsbepaling om op zondagen rituele melk te mogen bezorgen, 1923, 1 omslag
Behandeling van klachten over overwerk en het in dienst nemen van arbeiders van buiten Nijmegen bij de bouw van een aantal woningen in opdracht van Woningvereeniging Nijmegen, 1927, 1 omslag
Bemoeienis met verlof in het bouwbedrijf, 1931, 1 omslag
Verstrekking van vakantiebonnen aan gemeentearbeiders, 1931 - 1932, 1 omslag
12