2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.11.3 Werkloosheid


Bestanddelen
Verzoekschrift van de Nijmeegsche Schilders Vereniging 'Verbetering zij ons doel' om een lokaal als werkplaats beschikbaar te stellen voor werkloze leden, 1898, 1 stuk
Medewerking aan het onderzoek van de minister van Binnenlandse Zaken naar aard en omvang van de werkloosheid gedurende de winter 1901-1902, 1901, 1 omslag
Verstrekken van inlichtingen aan diverse instellingen over het 'Gemeentelijk Werkloozenfonds' en de Gemeentelijke Arbeidsbeurs, 1908 - 1913, 1 omslag
Bemoeienis met het 'Gemeentelijk Werkloozenfonds', 1908 - 1917, 1 omslag
Bestrijding van de werkloosheid, 1910 - 1935, 1 omslag
Uitvoering van de werkloosheidsverzekering, 1914 - 1945, 1 omslag
Mededeling van de commissaris van de koningin om de werkloosheid te bestrijden door niet bestellingen uit te stellen in verband met te verwachte prijsdalingen, 1919, 1 stuk
Behandeling van bezwaren van diverse instellingen tegen voorstellen van gemeenteraadslid W.H. Segaar om seizoenwerklozen als crisiswerklozen aan te merken, 1923 - 1924, 1 omslag
Lidmaatschap van de Vereeniging van gemeentelijke werkloosheidsfondsen te Amsterdam, 1924 - 1925, 1 omslag
Medewerking aan de oprichting van en deelname in de NV Ontginningsmaatschappij Gelderland te Arnhem ter bestrijding van de werkloosheid, 1928 - 1931, 1 omslag
Bemoeienis met het mogelijk ontslag van personeelsleden van de Timmerfabriek A.W. Lommerse in verband met de crisis, 1931, 1 omslag
Bestrijding van de jeugdwerkloosheid, 1931 - 1940, 1 omslag
Bemoeienis met de stempelplicht en de vrijstelling van stempelen voor ondersteunde werklozen, 1935 - 1941, 1 omslag
Onderzoek naar de duur van de werkloosheid, 1936 - 1937, 1 omslag
Verstrekking van uitkeringen aan werklozen, 1921 - 1925, 1 omslag