2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.11.2 Werkgelegenheid en werkverruiming


Bestanddelen
Stukken betreffende hoofdzakelijk plaatsing van arbeiders in de werkverschaffing en steunverlening aan werkloze arbeiders, 1872 - 1946, 13 omslag
Stukken betreffende de bemoeienis met de tewerkstelling van arbeiders, 1899 - 1944, 1 omslag
Naamregister van personen die in Duitsland werken en van wie de levensmiddelenkaart is ingetrokken, 1916 - 1917, 1 deel
Stukken betreffende de bemoeienis met de tewerkstelling en huisvesting van Duitse arbeiders, 1922, 1931, 1 omslag
Stukken betreffende de werkverschaffing voor bepaalde doelgroepen, 1922 - 1941, 4 omslag
Stukken betreffende de plaatsing van (werkloze) arbeiders op concrete werkverschaffingsprojecten, 1924 - 1933, 25 omslag
Stukken betreffende de behandeling van verzoeken van personen om werk te krijgen, 1924 - 1937, 1 omslag
Stukken betreffende de bemoeienis met het verrichten van werk door 'vreemde', niet-Nijmeegse arbeiders, 1924 - 1937, 1 omslag
Stukken betreffende de plaatsing en verplaatsing van arbeiders bij de gemeente en Nijmeegse bedrijven, 1925 - 1932, 1 omslag
Stukken betreffende de subsidiëring van het Plaatselijk Comité voor regularisatie en werkverruiming in het Schildersbedrijf, 1930, 1 omslag
Stukken betreffende de subsidiëring van de Commissie voor werkverschaffing aan blinden, 1931, 1 omslag
Stukken betreffende de werkverschaffing onder toezicht van de Nederlandse Heidemaatschappij, 1931 - 1932, 1 omslag
Stukken betreffende de tewerkstelling van arbeiders in werkverschaffingskampen, 1932 - 1940, 3 omslag
Stukken betreffende een onderzoek op verzoek van enige metaalbewerkersbonden naar de N.V. Holl. Techn. Handelmaatschappij Hihat te Den Haag in verband met de reparatie van gemeentelijke gasmeters door 'uitsluitend' Duitsers en niet-Nijmeegse Nederlandse (werkloze) arbeiders, 1933, 1 omslag
Aanvraag aan het ministerie van Economische Zaken om financiële steun aan de N.V. Automatic Screw Works in verband met (toekomstig) ontslag van personeel, 1934, 1 omslag
Stukken betreffende de tewerkstelling van werklozen op bepaalde taken, 1934 - 1937, 3 omslag
Stukken betreffende een plan van de Stichting Nieuw Holland tot kolonisatie van Suriname door werklozen, 1935, 1 omslag
Stukken betreffende een rouleerregeling voor de werkverschaffing, waarbij de tewerkgestelden periodiek in de werkverschaffing geplaatst worden en steun genieten, 1935 - 1938, 1 omslag
Stukken betreffende werkverschaffing voor jeugdige werklozen; met tekeningen, 1935 - 1942, 1 omslag
Stukken betreffende de goedkeuring van werkverschaffingsprojecten door jeugdige werklozen van de Centrale werkplaats, 1935 - 1942, 5 omslag
12