Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Leendert Broekman (Hatert, 2/10/1792)
Naam Willem Vink (Nijmegen, 6/9/1796)
Naam Arnoldus Hengst (Nijmegen, 11/3/1792)
Naam Hermanus Schutte (Nijmegen, 12/10/1795)
Naam Gerardus Duppen (Nijmegen, 19/7/1793)
Naam Gerardus Meijer (Nijmegen, 20/6/1795)
Naam Hermanus Gerardus van Aernsbergen (Nijmegen, 20/9/1793)
Naam Franciscus Stephanus van Aernsbergen (Nijmegen, 25/7/1793)
Datum document1815
Periode 1815-1816
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9189
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9189