Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Antony Steenhuizen (Nijmegen, 2/8/1792)
Naam Nicolaas Brants (Nijmegen, 4/12/1793)
Naam Hendrik Derksen (Nijmegen, 5/9/1793)
Naam Carel Willem Schaar (Nijmegen, 8/3/1794)
Naam Arnoldus Weijenhoven (Nijmegen, 13/5/1794)
Naam Derk Aalders (Nijmegen, 15/9/1792)
Naam Willem Knuijver (Nijmegen, 19/2/1793)
Naam Jan Bouwhuis (Nijmegen, 22/4/1792)
Datum document1815
Periode 1815-1816
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9189
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9189