Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Hendrik Willem Huijsman (Nijmegen, 10/9/1792)
Naam Pieter de Lang (Nijmegen, 13/11/1794)
Naam Jan Willemse (Nijmegen, 21/5/1795)
Naam Johannes Ort (Nijmegen, 23/8/1793)
Naam Willem Verwey (Nijmegen, 29/10/1795)
Naam Nicolaas Tuijtenberg (Nijmegen, 1793)
Naam Steven Luivemans (Nijmegen, 1794)
Naam Nicolaas Vossen (Nijmegen, 1795)
Datum document 1815
Periode 1815-1816
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9189
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9189