Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Lambertus Bongaards (Nijmegen, 2/4/1792)
Naam Jacobus Knipscheer (Nijmegen, 6/3/1795)
Naam Hendricus Langkamp (Nijmegen, 10/3/1796)
Naam Mathijs Meinhardt (Nijmegen, 12/2/1795)
Naam Johannes Leeseman (Nijmegen, 21/2/1793)
Naam Christiaan Nuijs (Nijmegen, 23/8/1792)
Naam Hendrik Orth (Nijmegen, 25/3/1792)
Naam Johannes Arnoldus Knipschilt (Nijmegen, 27/3/1796)
Datum document1815
Periode 1815-1816
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9189
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9189