Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Peter Westers (Nijmegen, 1/3/1793)
Naam Johannes Arnoldus Bennekom (Ewijk, 19/11/1794)
Naam Paulus Coole (Neerbosch, 25/2/1792)
Naam Antonius van Raaij (Nijmegen, 25/10/1796)
Naam Jan Geurts (Nesbonn, 1793)
Naam Hendrik Broekman (Hatert, 1795)
Naam Jacob Jacobs (Hatert, 1796)
Naam Matthijs Kloosterman (Hees, 1796)
Datum document1815
Periode 1815-1816
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9189
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9189