Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jacob Schuurs (Malden, 7/3/1792)
Naam Cornelis Dreissen (Hees, 16/5/1793)
Naam Antoon Driessen (Hees, 18/7/1793)
Naam Thomas Schonenberg (Neerbosch, 22/2/1793)
Naam Gradus Geurts (Hatert, 1795)
Naam Jan van Hattum (Nijmegen, 1796)
Naam Hermanus Holl (Neerbosch, 1796)
Naam reinier de Groot (Neerbosch, 1796)
Datum document 1815
Periode 1815-1816
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9189
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9189