Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Roeland Scheers van Harenkaspel (Nijmegen, 7/8/1795)
Naam Seger Rutten (Arnhem, 8/9/1794)
Naam Willem Querinus Noorduijn (Nijmegen, 10/5/1796)
Naam Jan Hendrik Schuller (Nijmegen, 16/11/1796)
Naam Johannes Franciscus van Kesteren (Nijmegen, 17/2/1792)
Naam Johannes Jacobus Schuller (Nijmegen, 27/7/1792)
Naam Johannes van Leuwen (27/10/1792)
Naam Dominicus Teeuwissen (Nijmegen, 1793)
Datum document1815
Periode 1815-1816
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9189
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9189