Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Theodorus Martinus Dulks (Groningen, 11/11/1793)
Naam Theodorus Franciscus van Haaps (Nijmegen, 16/12/1795)
Naam Gerardus Gerrits (Hees, 17/1/1796)
Naam Joannes Peesing (Groningen, 18/2/1796)
Naam David Leonard Rutgers (20/6/1795)
Naam Johan Friederich Hermsen (Nijmegen, 22/8/1796)
Naam Christianus Horner (Nijmegen, 25/12/1795)
Naam Gradus Waanders (Nijmegen, 27/1/1793)
Datum document 1815
Periode 1815-1816
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9189
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9189