Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Antoon de Bruijn (Nijmegen, 1/4/1793)
Naam Bartholomeus Tigler (Nijmegen, 2/6/1793)
Naam Jan Willem Tilleman (Nijmegen, 12/1/1793)
Naam Johannus Hendriks (Nijmegen, 15/2/1793)
Naam Gerrit Duppen (Nijmegen, 19/7/1793)
Naam Johan Carel Fredriks (Nijmegen, 26/2/1793)
Naam Arnoldus Arts (Nijmegen, 28/1/1793)
Datum document1815
Periode 1815-1816
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9189
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9189