Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johann Philip Schaab (Amsterdam, 8/9/1794)
Naam Johan George Hedd (Nijmegen, 10/12/1794)
Naam Christiaan Koopman (Nijmegen, 28/11/1794)
Naam Peter Heijboer (Nijmegen, 30/8/1794)
Naam Andries Pauwels (Nijmegen, 10/1794)
Naam Stephen Luudemans (Nijmegen, 1794)
Naam Bernardus Klinge (Nijmegen, 1794)
Datum document1815
Periode 1815-1816
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9189
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9189