Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jan Busser (Hatert, 2/10/1796)
Naam Aart Broekman (Neerbosch, 4/8/1796)
Naam Albertus Pelgrim (Nijmegen, 11/1/1796)
Naam Derk Voss (Hatert, 17/10/1796)
Naam Mathijs Cloosterman (Hees, 2/1796)
Naam Gradus Pauwels (Neerbosch, 5/1796)
Naam Jacob Jacobs (Hatert, 7/1796)
Datum document1815
Periode 1815-1816
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9189
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9189