Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jan Meiling (Nijmegen, 10/10/1796)
Naam Jacobus Klaassen (Weurt, 13/4/1797)
Naam Hendricus Bernardus Courbois (Nijmegen, 15/8/1797)
Naam Johann Valentijn Wetzel (Nijmegen, 17/8/1797)
Naam Johannus Pesingh (Groningen, 18/2/1796)
Naam Reinier de Groot (Neerbosch, 6/1796)
Naam Derk Kloosterman (Neerbosch, 1796)
Datum document1815
Periode 1815-1816
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9189
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9189