Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Fredericus Schouten (Nijmegen, 1/1/1797)
Naam Nicolaas Johannus Neijboer (Nijmegen, 6/12/1797)
Naam Antonius van Kolck (Nijmegen, 12/4/1797)
Naam Jacob Walpot (Nijmegen, 13/12/1797)
Naam Christoffel Kersten (Nijmegen, 22/7/1797)
Naam Gradus Loosenrecht (Gravenhage, ''s-, 27/8/1797)
Naam Willem Overkamp (Nijmegen, 28/7/1797)
Datum document 1815
Periode 1815-1816
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9189
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9189