Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Casper Dideric Schmalbein (2/6/1797)
Naam Coenradus Boilman (Utrecht, 4/12/1797)
Naam Gradus Ignatius Hengst (8/4/1797)
Naam Gerrit Boekman (19/5/1797)
Naam Willem Theodoor Bernard van Bennekom (Ewijk, 22/11/1797)
Naam Everhardus Franciscus Visser (31/1/1797)
Naam Johannes Hernass (9/1797)
Datum document1815
Periode 1815-1816
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9189
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9189