Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Wilhelmus van Kempen (1/9/1797)
Naam Willem Hermans (4/3/1797)
Naam Hendricus Krelingh (8/7/1797)
Naam Antoon Reselaar (22/8/1797)
Naam Peter Peters (9/1797)
Naam Peter Straatman (1797)
Naam Willem de Bruijn (1797)
Datum document1815
Periode 1815-1816
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9189
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9189