Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Remigius Beijen (Wamel, 5/1/1795)
Naam Johannes Kersten (Beek, 9/4/1796)
Naam Jurrien Heijnen (Nijmegen, 25/1/1795)
Naam Christiaan Hendrik Christoffel Stalman (Emmerik, 30/10/1794)
Naam Jan Hendrik de Bruijn (Nijmegen, 31/10/1795)
Naam Willem Bekker (Nijmegen, 1795)
Naam Carel Budelo (Nijmegen, 1796)
Datum document1815
Periode 1815-1816
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9189
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9189