Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Lucas Theunissen (Nijmegen, 1/4/1795)
Naam willem Vinck (Nijmegen, 6/12/1796)
Naam Willem Hendrik Jacob van Wassenaer (Nijmegen, 7/8/1796)
Naam Derk Willemse (Lent, 9/5/1794)
Naam Arnoldus Weijenhoven (Nijmegen, 13/5/1794)
Naam Andrianus Tilleman (Nijmegen, 16/4/1796)
Naam Willem de Voss (Nijmegen, 1796)
Datum document1815
Periode 1815-1816
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9189
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9189