Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Petrus Johannes de Champs (6/3/1793)
Naam Thomas Antoon de Champs (19/3/1795)
Naam Thomas Banket (Naarden, 24/2/1794)
Naam Willem van Dam (24/11/1796)
Naam Gerrit Derks (1794)
Naam Adrianus Boekhoorn (1796)
Naam Berend van Dorp (1796)
Datum document1815
Periode 1815-1816
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9189
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9189