Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Frans Smit (1/1/1795)
Naam Johannes Noestheden (Reijswijk bij Utrecht, 10/2/1796)
Naam Willem Weijers (12/11/1794)
Naam Willem Willemse
Naam Cornelis Baameester
Naam Derk Ceelen
Datum document1815
Periode 1815-1816
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9189
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9189